Somos unha cooperativa porque é unha empresa de xestión democrática e compartida (unha persoa-un voto, con independencia do capital achegado), e de traballo asociado porque unímonos para poñer en común o noso traballo.

CESTOLA a constituímos Xoana Almar e Miguel Peralta (socia/o traballador/a) e Raquel Doallo (socia colaboradora)

Raquel, Xoana e Miguel creamos en 2013 CESTOLA NA CACHOLA, cooperativa na que traballamos no eido da pintura (Xoana e Miguel) e da formación e asesoramento dentro da economía social (Raquel). Este ano cambiamos simbólicamente o nome porque non contamos cos servizos que ofrecía Raquel e centrarémonos nos de pintura, ilustración e muralismo. Raquel seguirá traballando na sección de moda ética e nalgúns proxectos puntuais.