CESTOLA é unha cooperativa de traballo asociado adicada ao muralismo, a pintura e a ilustración.

A constituímos Xoana Almar e Miguel Peralta e ten como socia colaboradora a Raquel Doallo.

Raquel, Xoana e Miguel creamos no 2013 CESTOLA NA CACHOLA e desde o 2020 cambiamos a CESTOLA.

Xoana Almar e Miguel Peralta desenvolven a sua obra mural, pictórica e de ilustración tanto de xeito individual como en conxunto desde o 2008.