Pasado presente

Serigrafía deseñada por Xoana Almar a dúas tintas, 2017.

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada