EZLN

Serigrafía deseñada por Xoana Almar a tres tintas, 2016.

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada