Carreira

Serigrafía deseñada por Miguel Peralta a dúas tintas, 2013

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada