Xentrificación

Ilustración realizada por Miguel Peralta, 2016.

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada