Galería de imágenes

Xaquín

Ilustracións realizadas por Miguel Peralta para o libro Educación democrática ou barbarie de Xaquín Álvarez Corbacho, Edicións Laiovento, 2014.

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada