Criticar Criticarei

Ilustración realizada por Xoana Almar, 2014.

Criticar Criticarei, un servizo de críticas online orientado a pequenas empresas co obxectivo de achegar as opinións da clientela.

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada