Cuatlicue

Debuxo a rotulador realizado por Miguel Peralta, 2021.

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada