Galería de imágenes

Inmersión

Mural realizado por Xoana Almar no Festival Vigo Cidade de Cor, 2021.

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada