Galería de imágenes

Muller Anduriña

Mural realizado por Miguel Peralta e Xoana Almar no interior do bar Alfonselle, Lalín (Pontevedra), xuño 2017. A familia que alí traballa coidounos coma fillos e deixaronos total liberdade creativa. No mural aparecen referencias a personaxes de vida incrible de Lalín, como Joaquín Loriga e Ramón Aller.

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada