Carrera

Serigrafía diseñada por Miguel Peralta a dos tintas, 2013

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada