Semente de Vencer

Mural realizado por Miguel Peralta e Xoana Almar para A Casa Obreira, Santiago de Compostela, 2021. Un novo espazo para as reunións, charlas, formación e ocio relacionado co mundo sindical. 

Additional Info

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada