Intentos fallidos

Acrílico sobre táboa.

Miguel Peralta. 2016.

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada