Carabuñas

Imaxe para Carabuñas

"Carabuñas céntrase na revalorización do saúco sambucus nigra, un dos recursos mais abundantes da comarca e cun forte arraigo na cultura galega. O saúco foi empregado popularmente polas súas propiedades medicinais (sistema respiratorio, dixestivo, pel...) ainda que como alimento seu uso non está moi extendido en Galicia. Actualmente elaboramos conservas e licores en base ao seu fruto. Producimos de forma artesanal nun pequeno taller situado en Sanguñedo (Vilar de Santos, Ourense)".

Xoana Almar. 2014.

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada