Galería de imágenes

Barrio da Ferrería

Xentrificación: fenómeno polo cal unha clase social é substituida por outra de maior poder adquisitivo nun espazo urbano.

Ilustración de Miguel Peralta para intervención no Barrio da Ferrería en Vigo. 2016

Información adicional

  • imaxe-cuadrada: imaxe-cuadrada